15 септември

Откриването  на новата учебна година ще започне в 10.00 часа на 15 септември.
Всички ученици да се явят в 9.45 часа пред главния вход на училището.
Класни ръководители за новоприетите ученици:

9б клас, Автотранспортна техника – Албена Петрова, Старши учител по Английски език;

9в клас, Компютърна техника и технологии, инж. Силвия Стойнева, Учител практическо обучение.

Добре дошли!