Учениците от ПТГ показаха уменията си в електрониката

На 31 януари се състоя училищния кръг от националното състезание „Мога и зная как“, организирано от МОН с партньорството на търговска верига „Елимекс“.
В състезанието участваха ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от специалности „Системно програмиране“ и Компютърна техника и технологии“, разделени на две възрастови групи.
Младите техници и програмисти премериха сили в два кръга – теоретичен тест и практическа задача, в която трябваше да покажат уменията си в областта на електрониката. Класираните на първо и второ място в двете възрастови групи ще имат възможност за участие във следващия етап – регионален кръг.
Наградите бяха осигурени от търговска верига „Елимекс“.
Участниците в състезанието от 11 и 12 клас могат да участват с резултатите от него в класиране на Техническия университет – Габрово.
Състезанието „Мога и зная как“ е едно от националните състезания по професии, които Професинална техническа гимназия провежда ежегодно. До края на месец февруари предстои провеждане на училищен кръг от състезанието за техници по транспортна техника – „Най-добър млад автомонтьор  и водач на МПС“.
Състезанията по професиите целят да се даде възможност на учениците да приложат знанията си и уменията чрез участия в състезателни прояви и да ги  постави в конкурентна среда, което да стимулира развитието им по избраната професия.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй;
 • Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Враца;
 • Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – с. Владимирово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ – гр. Плевен.
  Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.
  Стойност на договора: 18 557 000,00 лв.Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.
 • Финансиране от ЕС – ЕФРР: 15 773 450,02 лв.
 • Срок на договора: 30 месеца (17.01.2017 – 17.07.2019 г.)
 • Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

5 и 6 януари са неучебни дни

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.
Изпитите за ученици в СФО ще се провеждат съгласно публикувания график без промяна.
Учебните часове  ще започнат на  09.01.2017 година (понеделник) от 8.00 часа.

Успешна и щастлива нова година!