ПРИЕМ СЛЕД 7-ми КЛАС

На 16.06.2017г започва приемът на документи за учениците, завършили 7 клас.

Какво трябва да знаете:
Срок за подаване на документи за участие в първо класиране – 16.06.2017 – 22.06.2017г.
Документите може да подадете в Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“, гр. Враца, етаж  2, кабинет 201, всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа и в събота от 9.00 до 14.00 часа.
Ученикът, трябва да е придружен от родител или настойник.

Необходими документи:

  1. Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания (може да се попълни на място);
  2. Свидетелство за завършено основно образование –копие;
  3. Получената служебна бележка с резултати от изпитите –копие;
  4. Медицинско свидетелство – копие и оригинал, който се сканира. (Издава се от общопрактикуващия лекар).

В училището има възможност за преснимане на документи.

Специалности, за които може да кандидатствате:

1035      Приложно програмиране/Приложен програмист – дуално обучение;

1036      Спедитор-логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика;

1037      Техник по транспортна техника/Автомобилна мехатроника;

1038      Техник на компютърни системи/Компютърна техника и технологии.

Балът се образува от 2*ТестБЕЛ+2*ТестМатематика+Технологии+Информационни технологии
Оценките по Технологии и Информационни технологии(от свидетелството за основно образование) се преобразуват в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите:

Канцелария и директор:  092 642128

инж. Ирма Емилиянова, Директор – 0879635304

инж. Мариета Цолева, Заместник-директор, учебна дейност – 0878202449