ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ,,ЕРАЗЪМ +“

От 7 до 11 октомври 2017г. в град Жилина, Словакия учители от ПТГ ,,Н.Й.Вапцаров“ гр.Враца участваха в транснационална среща по проект ,,Еразъм+“. Училището ни бе представено от директора инж. Ирма Емилиянова и г-н Ивайло Папов – координатор на проекта.
Проектът се казва ,,FITS” и е с партньори от Полша и Словакия.  ,,FITS” е насочен към приобщаване на ученици към училищния и социалния живот чрез спорт и спортни изяви. В този проект ще участват ученици, които са чувстват изолирани по някаква причина от училищния живот с цел да се приобщят чрез спортни дейности. На работните срещи се уточниха рамките на проекта, продължителността на мобилностите, броят на участниците от всяка страна и бяха разпределени дейностите между партньорите. За ПТГ това не е първият проект с тези партньори.
През януари 2018 г. предстои 9 ученици от ПТГ да пътуват до гр. Жилина и да усвоят основни познания за хокея. За Словакия това не е популярен спорт, а направо религия.