Промяна в графика на изпити за ученици в СФО

Поради преустановяване на учебните заният в училищата в област Враца за периода 29.01 – 05.02.2020 година се променят датите на изпитите за ученици от самостоятелна форма на обучение, съгласно публикувания график: