Посланици на иновациите и технологиите

 

Учениците от 8а и 9а клас участваха във форум „Млади посланици на иновациите и технологииите“ в Технологичния парк, гр. София – Техпарк. Там те имаха възможност да се запознаят със свои връстници от цялата страна.
В рамките на форума учениците учатваха в няколко практически и интерактивни работилници на тема дигитална грамотност; работиха върху модели за творческо и иновативно мислене и разрешаване на конкретни казуси. Техни лектори и ментори бяха експерти от Майкрософт, Иновейшън Стартър, Фондация „Старт ЪП“, Заедно в час.
На събитието младите хора представиха свои идеи за това, как да се подобри българската образователна система с помощта на технологии, иновативни методологии и социални иновации. Всички участници получиха грамота-отличие, като първите „Млади посланици на иновациите и технологиите“ в България и се надяваме да „запалят“ своите съученици, за участие в проекта и следващата година.