ПРИЕМ 2016/2017 година

От 16.06.2016 год. започна прием на документи за кандидатстване след 8-ми клас.
Документите се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“.
Повече информация