Държавни изпити за професионална квалификация

Заявления за явяване на държавни изпити за професионална квалификация по теория и практика се подават до 2 септември.
Теория: 9 септември;

Практика: 7 и 8 септември.