На вниманието на учениците в СФО

Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 20.08.2016г.
Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г.