Служебни бележки за ДЗИ

Всички ученици, подали заявление за ДЗИ, могат да получат служебните бележки за допускане в канцеларията.