Европейски ден на спорта

На 30.09.2016г. в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“  – Враца  бе отбелязан Европейския ден на спорта. В спортните изяви се включиха ученици от  9, 10, 11 и 12 класове, които взеха  актично участие в организирания футболен турнир.