Избор на Обществен съвет

Уважаеми родители,

На 23.11.2016г. от 18.00 часа в учителската стая  на ПТГ “Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе Общо събрание на родителите на учениците от ПТГ “Н. Й. Вапцаров“.


Дневния ред на събранието е:

1.Избор на трима представители на родителите и трима резервни членове за членове на Обществения съвет на училището.

Мястото на което са оповестени правомощията на обществения съвет е във фоайето на училището. Може да ги намерите и на интернет страницата на училището тук. 

ДИРЕКТОР  НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ИНЖ.ИРМА ЕМИЛИЯНОВА