Начало на учебните часове

На 7 и 8 февруари учебните часове ще започват от 8.00 часа.

От 9 февруари учебните часове ще започват от 7.30 часа.