Подаване на заявления за изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпити за Априлска сесия, 2017 година – първа поправителна, е
до 20 март 2017 година