Първо класиране – прием след 8-ми клас

 


Започна записването на приетите ученици след 8-ми клас. Крайният срок за записване е до 7 юли 2017 г. включително.
Необходими документи:
1. Оригинал на свидетелство за основно образование;
2. Оригинал на медицинско свидетелство;
3. Заявление по образец (попълва се на място).