Заявления за ДЗИ – сесия май, 2018 година

От 5.03 до 16.03.2018 е срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ – сесия май, 2018 година.
Заявленията се подават лично от лицето с представяне на документ за самоличност.