Родителска среща за 10 клас

На 28.03.2018г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща със здравна насоченост на тема: „Какво заболяване н е туберколозата“.
Срещата  ще се проведе в зала 201.