Държавни изпити за професионална квалификация

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, СЕСИЯ ЮНИ – 2018

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 06.06.2018 година

ПРАКТИКА

Компютърна техника и технологии-12a 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Автотранспортна техника-12б 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Компютърна техника и технологии-12в 07.06.2018 г. – I гр.
08.06.2018 г. – II гр.

 Всички изпити започват в 8.00 часа. Учениците трябва да заемат местата си до 07.45 часа. За изпита по практика е задължително работно облекло.