Заявления за ДЗИ – септемврийска сесия

Заявления за ДЗИ – септемврийска сесия се подават от 02.07.2018 до 12.07.2018 година, всеки работен ден в канцеларията на училището.