Записване на ученици след първо класиране

Записването на учениците след първо класиране ще се извършва в кабинет 201 (втори етаж) на Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – град Враца от 04.07.2018 до 06.07.2018 (включително) от 8:00 часа до 17:00 часа.
Необходими документи:
Оригинал на Свидетелството за завършено основно образование;
Оригинал на медицинско свидетелство.

При невъзможност за явяване за записване до 17:00 часа обадете се на телефони: 092/64 21 28 или 0879 63 53 10  за допълнителна информация.