Ученически практики – Фаза I

Професионална техническа гимназия „Н-Й.Вапцаров“ гр. Враца продължава да работи по  проект  „Ученически практики – Фаза I”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, подкрепа за практическо обучение и организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда.

Ученическите практики  се провеждат за две специалности – „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“.

В проекта участват 10 ученици и в продължение на 240 часа ще изпълняват поставените им задачи от Наставниците и обучаващите ги учители, като по този начин ще формират начални професионални умения и компетентности. Практиката се провежда в две фирми –  „Кръстев и Кънчев“ ООД и „Мак Системс“ ЕООД.