Прекратяване на учебните занятия

Във връзка с предписание на РЗИ – Враца, учебните занятия се прекратяват за периода от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г. включително.
Учебните занятия ще  се възобновят на 31.01.2019 г. /четвъртък/ по утвърденото седмичното разписание за І-я учебен срок на учебната 2018/2019 година.