Занимания – Подкрепа за успех

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

График на дейности за месеци юни-септември

група клас график за провеждане – месец юни

 

място на провеждане

кабинет

1 Български език и литература 8 10.06.2019 – 14.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

20.06.2019 – 14.30 2 часа

27.06.2019 – 14.00 1 час

102

 

2 Български език и литература 8 07.06.2019 – 13.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

20.06.2019 – 14.30 2 часа

27.06.2019 – 14.30 2 часа

103

 

3 Български език и литература 9 04.06.2019 – 13.30 1 час

11.06.2019 – 13.30 1 час

13.06.2019 – 13.30 1 час

18.06.2019 – 13.30 1 час

20.06.2019 – 13.30 1 час

303

 

4 Математика 8 11.06.2019 – 14.30 2 часа

13.06.2019 – 14.30 2 часа

105

 

5 Английски език 9 05.06.2019 – 14.15 2 часа

12.06.2019 – 14.15 2 часа

305

 

6 Немски език 9 07.06.2019 – 13.30 2 часа

14.06.2019 – 13.30 1 час

21.06.2019 – 13.30 1 час

302

 

7 Химия и опазване на околната среда 8 13.06.2019 – 13.30 2 часа

20.06.2019 – 13.30 2 часа

101