Критерии за подбор за длъжност „Социален работник“

Утвърдени със заповед № 1622/13.09.2019г. на директора на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ – Враца

Критерии за подбор на кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“ в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Враца, както следва:

  1. Образование – висше – 5т.
  2. Професионална област: хуманитарни, икономически, правни науки и др. – 5т.
  3. Професионален опит в сферата на образованието – 5т.
  4. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност – 5т.
  5. Социални умения и комуникативност с ученици и родители – 5т.

Общ брой точки 25т.

За кандидатите с равен брой точки се взема предвид професионалния опит.

С кандидатите ще бъде проведено интервю за работа, което ще се проведе на 24.09.2019г. от 14:30 часа.