Прием 2019/2020 учебна година

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ 2019/2020

 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Балообразуващи предмети: оценки по БЕЛ и  по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество и Информационни технологии
Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

Системно пограмиране – 26 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Системен програмист
С разширено изучаване на Английски език.


Машини и системи с ЦПУ – 26 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Машинен техник
С разширено изучаване на Английски език.


Автомобилна мехатроника – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ – Техник по транспортна техника


Промишлена електроника – 13 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Техник на електронна техника


Компютърна техника и технологии – 13 ученици
ПРОФЕСИЯ – Техник на компютърни системи

Прием за учебната 2019/2020 за област Враца