Прием 2017/2018 учебна година

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС
Брошура за прием след 7-ми клас

Балообразуващи предмети: оценки по БЕЛ и  по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и Информационни технологии
Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

Приложно пограмиране – 26 ученици – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИЯ Приложен програмист
С разширено изучаване на Английски език.


Автомобилна мехатроника – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Техник по транспортна техника


Компютърна техника и технологии – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Техник на компютърни системи – 26 ученици


Спедиция, транспортна и складова логистика– 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Спедитор логистик– 26 ученици
С разширено изучаване на Английски език.


ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС
Брошура за прием след 8-ми клас

Балообразуващи предмети: Оценки от свидетелството за основно образование  по Математика, БЕЛ, Технологии и Информационни технологии.
Бал=2*М+БЕЛ+Т+ИТ

Компютърна техника и технологии – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Техник на компютърни системи – 26 ученици


Автотранспортна техника – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Техник по транспортна техника  


Електрообзавеждане на производството– 26 ученици, ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИЯ Електротехник


Машини и системи с ЦПУ– 13 ученици, ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИЯ Машинен техник
Мехатроника – 13 ученици, ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИЯ Мехатроника