Прием 2018/2019 учебна година

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПТГ “Н.Й.Вапцаров” – Враца

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРИЕМ 2018/2019

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМ 2018/2019

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Брошура за прием след 7-ми клас

Балообразуващи предмети: оценки по БЕЛ и  по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и Информационни технологии
Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

Приложно пограмиране – 26 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Приложен програмист
С разширено изучаване на Английски език.


Машини и системи с ЦПУ – 26 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Машинен техник
С разширено изучаване на Английски език.


Автомобилна мехатроника – 26 ученици
ПРОФЕСИЯ – Техник по транспортна техника


Промишлена електроника – 13 ученици – дуално обучение
ПРОФЕСИЯ – Техник на електронна техника


Компютърна техника и технологии – 13 ученици
ПРОФЕСИЯ – Техник на компютърни системи