Професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за учебната 2016/2017 година


СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2017

ВТОРА СТЕПЕН И ТРЕТА СТЕПЕН

Срок за подаване на заявления – 23.12.2016 година

ТЕОРИЯ – 26.01.2017 година
ПРАКТИКА – 24 и 25.01.2017 година

За лица придобили право да положат държавни изити за придобиване на професионална квалификация преди 2016/2017 година


СЕСИЯ ЮНИ, 2017

Срок за подаване на заявления – 10.05.2017 година

ТЕОРИЯ

ВТОРА СТЕПЕН – 06.06.2017 година

ТРЕТА СТЕПЕН – 09.06.2017 година

ПРАКТИКА

ВТОРА СТЕПЕН – 07 и 08.06.2017 година

ТРЕТА СТЕПЕН

Компютърна техника и технологии-12a 07, 08, 12 и 13.06.2017
Автотранспортна техника-12б 07, 08, 12 и 13.06.2017
Компютърна техника и технологии-12в 14, 15, 16 и 19.06.2017

 


СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ, 2017

Срок за подаване на заявления – 01.09.2017 година

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 08.09.2017 година

ПРАКТИКА

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН  – 11 и 12.09.2017 година