Професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за учебната 2017/2018 година


СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2018

ВТОРА СТЕПЕН И ТРЕТА СТЕПЕН

Срок за подаване на заявления – 22.12.2017 година

ТЕОРИЯ – 25.01.2018 година
ПРАКТИКА – 2018 година

За лица придобили право да положат държавни изити за придобиване на професионална квалификация преди 2017/2018 година


СЕСИЯ ЮНИ, 2018

Срок за подаване на заявления – 09.05.2018 година

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 06.06.2018 година

ПРАКТИКА

 

Компютърна техника и технологии-12a 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Автотранспортна техника-12б 04.06.2018 г. – I гр.
05.06.2018 г. – II гр.
Компютърна техника и технологии-12в 07.06.2018 г. – I гр.
08.06.2018 г. – II гр.

 


СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ, 2018

Срок за подаване на заявления – 31.08.2018 година

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 11.09.2018 година

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Изпитна програма за специалност „Компютърна техника и технологии