Професионална квалификация

Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за учебната 2018/2019 година


СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2019

ВТОРА СТЕПЕН И ТРЕТА СТЕПЕН

Срок за подаване на заявления – 21.12.2018 година

ТЕОРИЯ – 23.01.2019 година
ПРАКТИКА – по график

За лица придобили право да положат държавни изити за придобиване на професионална квалификация преди 2018/2019 година


СЕСИЯ ЮНИ, 2019

Срок за подаване на заявления – 10.05.2019година

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 06.06.2019 година

ПРАКТИКА

 

Компютърна техника и технологии-12a
Автотранспортна техника-12б, 12 в .
Компютърна техника и технологии-12г

 


СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ, 2018

Срок за подаване на заявления – 31.08.2018 година

ТЕОРИЯ

ВТОРА И ТРЕТА СТЕПЕН – 11.09.2019година

Заповед – график за ДИ за СПК 2018/2019

Изпитна програма за специалност „Компютърна техника и технологии“