СФО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия ЮНИ, уч.2016/2017 год.

График за изпитните сесии

Януарска сесия, 2017 година – редовна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 декември 2016 година

Априлска сесия, 2017 година – първа поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 март 2017 година

Юнска сесия, 2017 година – втора поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 май 2017 година