СФО

График за изпитните сесии за учебна 2017/18 година

Ноемврийска сесия, 2017 година – редовна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 октомври 2017 година

Януарска сесия, 2018 година – първа поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 декември 2017 година

Априлска сесия, 2018 година – втора поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 март 2018 година