Самостоятелна форма на обучение

Промяна на график за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия януари

График за изпити – сесия ноември

График за изпитните сесии за учебна 2019/20 година

Ноемврийска сесия, 2019 година – редовна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 октомври 2019 година

Януарска сесия, 2020 година – първа поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 декември 20189година

Априлска сесия, 2020 година – втора поправителна
Подаване на заявления за явяване на изпит – до 20 март 2020 година

Юнска сесия, 2020 година – За ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по време на учебната година, след приключване на сесиите  – ноемврийска, януарска и априлска

ПравилаСФО