Компютърна техника и технологии

pc-wareКакво ще знам и мога?

Асемблиране на компютърни системи;
Инсталиране на системен и приложен софтуер;
Диагностика и ремонт на компютърни системи;
Изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи;
Умения за работа с MS Office пакет, програмиране и създаване на Интернет страници;
Квалификация

Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и професия техник на компютърни системи.