Електрообзавеждане на транспортна техника

Какво ще знам и мога?

Устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите;
Диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове;
Техническо обслужване и ремонт на електрически инсталации на автомобили;
Правоспособност за управление на МПС, категория «В» и «С»

Квалификация

Свидетелство за трета степен на професионална квалификация и професия електротехник.