Твоят час

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – гр.ВРАЦА

През учебната 2016/2017 година стартира изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В училището заработиха следните групи за извънкласни дейности:

 1. 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения на учениците – 1група по Математика, 2 групи по БЕЛ, 2 групи по Информационни Технологии и 1 група по Английски език, както следва:
  • Да повишим нашата дигитална култура с ръководител Пепи Дойчинов с 10 бр. ученици;
  • Да покрием минимума от знания по математика с ръководител Силвия Андреева с 8 бр.ученици;
  • Да се подготвим за успешна матура с ръководител Косена Савова с 10 бр.ученици;
  • Да се подготвим успешно за НВО с ръководител инж.Димитър Димитров с 10 бр.ученици;
  • Да успеем на матурата с ръководител Мария Спасова с 10 бр.ученици;
  • Стъпка по стъпка с ръководител Ирена Ценова с 10 бр.ученици.
 2. 9 групи по интереси на учениците, като са отчетени заявените желания на учениците в проведените преди това анкетни проучвания:
  • Бумажно моделиране с ръководител Владислав Тодоров с 12 бр. ученици;
  • Да живеем здравословно с ръководител Силвия Стойнева с 17 бр. ученици;
  • Да играем футбол с ръководител Валери Цветанов – регистриран като физическо лице – с 10 бр.ученици;
  • Здрав дух в здраво тяло с ръководител Албена Петрова с 12 бр. ученици;
  • Природен изследовател с ръководител Николай Златев с 13 бр.ученици;
  • Филмова работилница с ръководител Ивайло Папов с 14 бр.ученици;
  • Час по всичко с ръководител Катина Йотова с 12 бр.ученици;
  • Млад програмист с ръководител Емилиян Кадийски с 14 бр.ученици;
  • Немски език – лесен, интересен и забавен с ръководител Диана Цигаровска с 15 бр.ученици.
 1. В резултат на извършените дейности в групите с обучителни затруднения в края на учебната година отчитаме постигнат напредък на учениците, участвали в тези клубове. Налице е повишение на текущите оценки с една единица, както и успешно представяне на проведеното НВО в 10 клас по дигитални компетентности и на матурата по БЕЛ за 12 клас. В групите, сформирани по интереси на учениците се проведоха прояви в областта на природните науки, компютърните технологии, здравословния начин на живот и опознаване с учебна цел на забележителни места в страната. Проведоха се и занимания, свързани с изработване на макети от хартия, учениците се изявиха и като добри оператори и режисьори при заснемане на различни събития от училищния живот. Учениците с интерес към футбола имаха възможност да участват във футболни мачове, а тези с желание да се изявяват по немски език сформираха свой клуб.

При тържественото връчване на дипломите на випуск 2017 година с грамоти бяха отличени най-добре представилите се ученици от 12 клас.

Прилагаме снимки, които показват как са протекли заниманията в училище по проект „Твоят час“.

Училищен екип „Твоят час“