Твоят час

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – гр.ВРАЦА

През учебната 2017/2018 година продължи изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В училището заработиха следните групи за извънкласни дейности:

 1. 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения на учениците – 1група по Математика, 2 групи по БЕЛ, 1 групa по Информационни Технологии и 1 група по Английски език, както следва:
  • „Да се подготвим за матурата“ с ръководител Косена Савова;
  • „Споделете“ – с ръководител Людмила Антова;
  • „Оренда“ – с ръководител Доброслава Бонева;
  • Математика – религия на умните хора“ с ръководител Дарина Тодорова;
  • „Да повишим нашата дигитална култура“ – с ръководител Пепи Дойчинов;
  • „В света на английския език“ – с ръководител Ваня Цанова;
 2. 9 групи по интереси на учениците, като са отчетени заявените желания на учениците в проведените преди това анкетни проучвания:
  • „Да живеем в хармония със света“ с ръководител Силвия Стойнева;
  • „Здравословен живот и туризъм“ – с ръководител Албена Петрова;
  • „Час по всичко“ – с ръководител Катина Йотова;
  • „Уеб програмиране и дизайн“ – с ръководител Ева Тодорова;
  • „Млад конструктор“ с ръководител Николинка Петкова;
  • „PC Expert“ – с ръководител Ивайло Сълков;
  • „Филмова работилница“ – с ръководител Ивайло Папов;
  • „Турбо“ – с ръководител Ивайло Петков;
  • „Логически задачи и програмиране“ – с ръководител Емилиян Кадийски
 1. В резултат на извършените дейности в групите с обучителни затруднения отчитаме постигнат напредък на учениците, участващи в тези клубове. Налице е повишение на текущите оценки с една единица, добри резултати на учениците от 12 клас на проведената пробна матура по БЕЛ. В часовете по дигитална култура се подготвят учениците за провеждането на НВО в 10 клас. В часовете по математика и английски език се работи за усвояване на задължителната учебна подготовка. В занятията на клубовете „Споделете“ и „Оренда“ се работи с изоставащите ученици, като по интересен начин и във вид на игри се представя учебното съдържание.
 1. В групите, сформирани по интереси – „Да живеем в хармония със света“ и „Здравословен живот и туризъм“ на учениците се дава възможност да опознаят здравословния начин на живот. С учебна цел посетиха забележителни места в страната – Шипка, Стара Загора, Пловдив и Асеновград. По тяхна инициатива пролетно се освежи и почисти училищния двор, като учениците бяха облечени в тениски с логото на проекта.
  Участниците от клубовете „Час по всичко“ и „Филмова работилница“ не пропускат градски събития и прояви, свързани с годишнини и чествания , а също се изявяват като добри оператори и режисьори при заснемане на различни събития от училищния живот.
  Младежите с интерес към техниката и автомобилите от клубове „Млад конструктор“ и „Турбо“ имат възможност да покажат умения в съответната област на техниката, като създават макети, които да се използват при представяне на училището на различни събития.
  Учениците от клуб „Уеб програмиране и дизайн“ се включват в изработване на уеб сайтове, а от клуб „Логически задачи и програмиране“ подобряват своето логическо и креативно мислене.
  В клуб „РС Expert“учениците усъвърщенстват познанията си по компютърна техника, окабеляване и настройка за работа с мрежи, придобиват умения за 3Д проектиране с програма Solidworks и за отпечатване на моделите на 3Д принтер. Използват компютрите откъм забавната им страна – за видео, снимки, музика и игри.
  .
 2. Прилагаме снимки, които показват как са протекли заниманията в училище по проект „Твоят час“.

Училищен екип „Твоят час“