Графици I срок

teacher-helping-students

График за консултации на учители за 2017/2018 – I срок

График за консултации на класните ръководители за 2017/2018 – I срок

График за класните работи за 2017/2018 – I срок

График за контролните работи за 2017/18 година – I срок

График за спортни дейности  за 2017/2018 година – I срок