Системно програмиране

 

te-300x200Какво ще знам  и мога?

Програмиране на C++ и VisualBasic, логическо и алгоритмично мислене, умения за самостоятелна работа и работа в екип;
Приложения за мобилни устройства за всички популярни операционни системи;
Умения за WEB дизайн  с HTML, CSS, JavaScript и платформата ASP.NET MVC;
Програмиране  на Асемблерни езици  (на ниво устройство) и на микроконтролери с платформата Arduino;
Създаване и управление на Бази данни;
Компютърна графика и дизайн с Corel Draw и Adobe Premier;
Поддръжка и асемблиране на компютърни системи ;
Изграждане и администриране на компютърни мрежи;
Интензивно изучаване на английски език.

Учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация и професия Системен програмист