Автомобилна мехатроника

mehatronikaКакво ще знам и мога?

Учениците придобиват знания и умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
Умения за организация, контрол и извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобила;
Умения за извършване на изпитания и правене на регулировка на основни агрегати и системи на ДВГ и на автомобила;
Умения за проектиране, монтиране и ремонтиране, чрез компютърна техника и роботизирани системи в автомобили, мотоциклети, трактори и други транспортни средства;
Управление на автотранспортна фирма;
Интензивно изучаване на Английски език.

Учениците придобиват ТРЕТА степен на професионална квалификация и професия Техник по транспортна техника.