Специалности

 

syspro1Системно програмиране
ПРОФЕСИЯ Системен програмист
С интензивно изучаване на Английски език.
Учебен план

 


КТТКомпютърна техника и технологии
ПРОФЕСИЯ Техник на компютърни системи
Учебен план


 

АТАвтотранспортна техника
– 26 ученици
ПРОФЕСИЯ Техник по транспортна техника
Учебен план