График за прием след 7 клас

Необходими документи:

  1. Удостоверение за завършен 7-ми клас.
  2. Медицинско свидетелство.
  3. Заявление по образец.

Балообразуване:

  1. Oценката от теста по математика (НВО);
  2. Oценката от теста по български език и литература(НВО);
  3. Oценките по математика и физика от свидетелството за завършен 7-ми клас.

 График за прием след 7 клас

Етапи на класиране Първи етап Втори етап Трети етап
Подаване на документи за участие в класиране 16 юни – 19 юни 2015 г. 26 юни – 30 юни 2015 г. 10 – 14 юли 2015 г.
Обявяване на резултати до 25 юни 2015 г до 03 юли 2015 г. до 16 юли 2015 г.
Записване на ученици след класирането 26 юни – 30 юни 2015 г. 06 – 08 юли 2015 г. 17 – 20 юли 2015 г.