График за прием след 8 клас

Подаване на документи в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“

Необходими документи:

  1. Заверено копие от свидетелството за основно образование.
  2. Медицинско свидетелство.
  3. Заявление по образец.

Балообразуване: (максимален бал 30)

  1. Утроената оценка по математика
  2. Оценката по български език и литература
  3. Оценката по физика

График :

Етапи на класиране Първи етап Втори етап Трети етап
Подаване на документи за участие в класиране

16.06-06.07.2015 г.

10.07.2015 г.

20.07.2015 г.

Обявяване на резултати

до 07.07.
2015 г.

до 14.07.
2015 г.

21.07.
2015 г.

Записване на ученици след класирането

08.07.
2015 г.

15.07.
2015 г.

22.07.
2015 г.