Свободни места за ученици

8 г Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ, професия 521010 Машинен техник 0 17.10.2018г.
8 в Професионална паралелка, прием след 7-ми клас ПРОФЕСИЯ: 523050 „Техник на компютърни системи”; СПЕЦИАЛНОСТ: 5230501 „Компютърна техника и технологии” 0 17.10.2018г.
8 б Професионална паралелка, Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 525010 „Техник по транспортна техника”; СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 5250103 „Автомобилна мехатроника” 2 17.10.2018г.
8 a Професионална паралелка, дуална система на обучение, Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 481030 „Приложен програмист”; СПЕЦИАЛНОСТ: 4810301 „Приложно програмиране” 0 17.10.2018г.
9 в Професионална парелелка, Прием след 7-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 5 17.10.2018г.
9 а Професионална паралелка, дуална система на обучение, Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 481030 „Приложен програмист”; СПЕЦИАЛНОСТ: 4810301 „Приложно програмиране” 3 17.10.2018г.
9 б Професионална парелелка, , 5250103 Автомобилна мехатроника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 3 17.10.2018г.
10 в Професионална парелелка – дуална система на обучение, Прием след 8-ми клас, 5220103 Електрообзавеждане на производството – 3 СПК, Професия – 522010 – Електротехник 12 17.10.2018г
10 б Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 0 17.10.2018г.
10 а Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 2 17.10.2018г.
11 б Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 6 17.10.2018г.
11 в Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 1 17.10.2018г.
11 а Професионална парелелка, Прием след 7-ми клас, 4810201 Системно програмиране – 3 СПК, проф.481020 Системен програмист. 10 17.10.2018г.
12 б Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 9 17.10.2018г.
12 в Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 7 17.10.2018г.
12 а Професионална парелелка, Прием след 7-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 11 17.10.2018г.
12 г Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи, 5 17.10.2018г.