Свободни места за ученици

 

Свободни места за учебната 2019/2020 към 01.12.2019 г.

клас паралелка Специалност/професия свободни места
8 г Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ, професия 521010 Машинен техник,  дуална система на обучение 1
9 б Професионална паралелка, Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 525010 „Техник по транспортна техника”; СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 5250103 „Автомобилна мехатроника” 1
9 г Специалност: 5210105 Машини и системи с ЦПУ, професия 521010 Машинен техник, дуална система на обучение 2
10 а , Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 481030 „Приложен програмист”; СПЕЦИАЛНОСТ: 4810301 „Приложно програмиране” дуална система на обучение 3
10 б Професионална паралелка, Прием след 7-ми клас, ПРОФЕСИЯ: 525010 „Техник по транспортна техника”; СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 5250103 „Автомобилна мехатроника” 5
10 в 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 7
11 а Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 2
11 б Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 4
11 в Професионална парелелка – дуална система на обучение, Прием след 8-ми клас, 5220103 Електрообзавеждане на производството – 3 СПК, Професия – 522010 – Електротехник 13
12 а Професионална парелелка, Прием след 7-ми клас, 4810201 Системно програмиране – 3 СПК, проф.481020 Системен програмист. 9
12 б Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 9
12 в Професионална парелелка, Прием след 8-ми клас, 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 1