Свободни места за ученици

Клас Паралелка Описание Свободни

места

Дата на публикуване
8 в ПРОФЕСИЯ: 523050 „Техник на компютърни системи”; СПЕЦИАЛНОСТ: 5230501 „Компютърна техника и технологии” 7 06.11.2017г.
8 б ПРОФЕСИЯ: 525010 „Техник по транспортна техника”; СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 5250103 „Автомобилна мехатроника” 4 06.11.2017г.
8 a Ддуална система на обучение

ПРОФЕСИЯ: 481030 „Приложен програмист”; СПЕЦИАЛНОСТ: 4810301 „Приложно програмиране”

2 10.11.2017г.
9 в Ддуална система на обучение, 5220103 Електрообзавеждане на производството – 3 СПК, Професия – 522010 – Електротехник 5 06.11.2017г.
9 б 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 1 06.11.2017г.
9 а 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 2 06.11.2017г.
10 в 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 1 06.11.2017г.
10 б 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 3 06.11.2017г.
10 а 4810201 Системно програмиране – 3 СПК, проф.481020 Системен програмист. 9 06.11.2017г.
11 в 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 6 06.11.2017г.
11 г 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи, 4 06.11.2017г.
11 б 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 6 06.11.2017г.
11 а 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 12 06.11.2017г.
12 б 5250101 Автотранспортна техника – 3 СПК, проф.525010 Техник по транспортна техника. 4 06.11.2017г.
12 в 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 8 06.11.2017г.
12 а 5230501 Компютърна техника и технологии – 3 СПК, проф.523050 Техник на компютърни системи. 8 06.11.2017г.