Графици

II срок, 2019/2020 учебна година

График консултации по учебни предмети

График контролни и класни – II срок

График за консултации на класни ръководители с родители и ученици

График на часовете за спортни дейности

 

 

I срок, 2019/2020 учебна година

График консултации по учебни предмети

График за консултации на класни ръководители с родители и ученици
Понеделник, 14.30 – 15.15 часа, всички класни ръководители

График контролни и класни – I срок