Иновативно училище

Иновативно училищеИНОВАТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – ВРАЦА

 

Запознаване с професии – посещение във фирма „Лесто Продукт“ ООД, гр. Враца

Представяне на иновация – ноември, 2019

Представяне на иновация на семинар за обмен на добри практики в професионалното образование във Вършец, с участие на представители на професионални гимназии и училища с професионално образование от областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч.
Гости на инициативата бяха инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Маргарита Гатева, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ и инж. Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“.

 

Списък на иновативните училища за 2019/2020 учебна година – решение на МС