Еразъм+, КА2

Enhancing the possibilities of the future with a mentoring programme

My career in Europe

Подкрепата на Европейската комисия за тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в тях.