Архив на категория: Съобщения

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


На 17.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ – гр. Видин;
 • Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй;
 • Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Враца;
 • Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ – с. Владимирово;
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана;
 • Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – гр. Кнежа;
 • Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен;
 • Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ – гр. Плевен.
  Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.
  Стойност на договора: 18 557 000,00 лв.Национално финансиране: 2 783 549,98 лв.
 • Финансиране от ЕС – ЕФРР: 15 773 450,02 лв.
 • Срок на договора: 30 месеца (17.01.2017 – 17.07.2019 г.)
 • Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

5 и 6 януари са неучебни дни

5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева.
Изпитите за ученици в СФО ще се провеждат съгласно публикувания график без промяна.
Учебните часове  ще започнат на  09.01.2017 година (понеделник) от 8.00 часа.

Успешна и щастлива нова година!

В ПТГ стартира клуб по роботика

В ПТГ стартира дейността си  клуб по роботика с ментори Емилиян Кадийски и инж.Мариета Цолева.
Те бяха одобрени за ментори в конкурса на фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Роботика за България“.
Учениците ще формират отбори, които ще реализират изследователски проекти, ще конструират и програмират Lego Mindstrom роботи. Целта е да се научат да работят в екип, да събират и анализират информация за изследователски проекти.
Клубът получи обoрудване за дейността си – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и  състезателнo поле и стартира началото на своя първи изследователски проект.

 

В ПТГ отбелязаха международния ден на доброволеца

На 5-ти декември се отбелязва международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации от всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
Възпитаниците на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ се  запознаха с дейността на доброволците и възможностите за участие в доброволните формирования.
С голям интерес се посрещна и демонстрационната евакуация и демонстрацията на пожарогасителна техника.  Учениците от 10, 11 и 12 клас бяха участници в събитието. Те са на възраст, в която  могат да бъдат обучавани в доброволните формирования към органите на Пожарна безопасност и защита на населението.
На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат на нуждаещите се от помощ.

Избор на Обществен съвет

Уважаеми родители,

На 23.11.2016г. от 18.00 часа в учителската стая  на ПТГ “Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе Общо събрание на родителите на учениците от ПТГ “Н. Й. Вапцаров“.


Дневния ред на събранието е:

1.Избор на трима представители на родителите и трима резервни членове за членове на Обществения съвет на училището.

Мястото на което са оповестени правомощията на обществения съвет е във фоайето на училището. Може да ги намерите и на интернет страницата на училището тук. 

ДИРЕКТОР  НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ИНЖ.ИРМА ЕМИЛИЯНОВА

Стипендиантска програма за гимназисти-роми

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година.

Повече информация тук.

Сертификати за дигитални компетентности

Директорът на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ инж. Ирма Емилиянова връчи сертификати за дигитална компетентност на ученици от 11а и 11 б клас. Сертификатите удостоверяват самостоятелно ниво на владеене по Европейската референтна рамка за оценяване.
Учениците участваха в стартиралото миналата учебна година, НВО по дигитални компетентности, където показаха своите знания и умения.
Най-добре  се представиха учениците от 11а клас, а сред тях с най-добър резултат се отличи Иван Атанасов.

Ден на кариерата

На 11.10.2016 г. в ПТГ “Н. Й. Вапцаров” се проведе ден на кариерата., иницирано от учителят Емилиян Кадийски.
Събитието даде възможност на младите хора да се ориентират в каква професионална насока могат да се развиват.
Учениците проведоха онлайн среща с Теодор Костадинов, който работи като програмист в МеноторMейт, американска софтуерна компания, с офис в България.
Теодор Константинов е от град Враца и е част от класацията за успели българи 30 под 30 на Форбс, България за 2016 година в категория образование.
Възпитаниците на ПТГ научиха интересни неща за програмистите „от първа ръка“ – как работят, как си почиват и забавляват и какви качества и знания се изискват за да се реализират в тази професия.
Показано бе и кратко видео за кариерно ориентиране. След това учениците направиха тест, за да видят своите силни и слаби страни и в каква сфера е най-подходящо да се насочат.
Видеото и тестовете са предоставени от Центъра за  кариерно ориентиране, гр. Враца.
С тази проява бе сложено началото на поредица срещи с млади хора, успешно реализирали се в своята професия.