Откриване на новата учебна година

Новата учебна година в Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ – Враца беше открита от новия директор инж. Ирма Емилиянова.
Гости на тържеството бяха г-н Калин Каменов – кмет на община Враца, г-жа Галина Евденова – началник на РУО, г-н Мирослав Комитски – зам.областен управител и г-жа Диана Върганова – управител на фирма РОМТЕХ 3С, които поздравиха учителите и учениците по случай първия учебен ден, Тържествен водосвет за здраве и успех отслужи отец Георги.
Първи прекрачиха прага новите ученици, които бяха посрещнати по традиция с хляб и сол, здравец и усмивки от своите учители.

15 септември

Откриването  на новата учебна година ще започне в 10.00 часа на 15 септември.
Всички ученици да се явят в 9.45 часа пред главния вход на училището.
Класни ръководители за новоприетите ученици:

9б клас, Автотранспортна техника – Албена Петрова, Старши учител по Английски език;

9в клас, Компютърна техника и технологии, инж. Силвия Стойнева, Учител практическо обучение.

Добре дошли!

На вниманието на учениците в СФО

Подаване на заявления за поправителна сесия – септември: до 20.08.2016г.
Всички ученици в самостоятелна форма на обучение трябва да подадат заявление за записване или продължаване на обучението за учебната 2016/2017 година до 14 септември 2016 г.

На добър час, випуск 2016!

ПТГ изпрати тържествено своите абитуриенти. Момчетата и момичетата от випуск 2016 се сбогуваха с училищното знаме и своите учители.
Директорът инж. Станислав Савов поздрави завършващите ученици и им пожела  да вярват в себе си и да покоряват върховете.

На добър час, випуск 2016!

ПТГ с проект за практика в Германия

За поредна година Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“- Враца печели проект по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, в ключова дейност „Образователана мобилност за граждани“ в сферата на професионалното образование.
Проектът „Европейски стандарти в професионалното обучение“   е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището. Двадесет  ученици ще имат възможност  да проведат производствената си практика  в Германия  в рамките на три седмици.  Те ще бъдат подбрани от специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“.
Освен практическото обучение, за учениците са предвидени и посещения на  столицата Берлин, както и  запознаване с културни забележителности на Германската страна.
Проектът ще помогне за  развитие не само на професионалните, но и на  чуждоезикови и социални умения на учениците.
Партньор по този проект е професионално-учебен център bbW, гр. Франкфурт на Одер, Германия. ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ има дългогодишно сътрудничество с тази организация и вече няколко години учениците на гимназията имат възможност да провеждат производствената си  практика  в германската страна.