График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година, майска сесия

Втора поправителна за ученици от 12 клас, подали заявления за ДЗИ

График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година, майска сесия, втора поправителна за ученици от 12 клас, подали заявления за ДЗИ

Изпитната сесия се организира за ученици, подали заявления за ДЗИ, сесия май-юни, за всички останали ученици втората поравителна сесия ще бъде след 10.06.2020 г.