Изпитите от ноемврийската сесия, които не са се провели, ще се възобновят на 26.01.2021 г. по следния график:

График за изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение (продължение на ноемврийска сесия).

Следващата сесия ще започне от 15.02.2021 година. Подаване на заявления за изпити до 10.02.2021 г. 

За информация се обръщайте към класния ръководител.