График за консултации по учебни предмети за учебната 2023/2024 година - първи срок
График за класни и контролни работи за I срок за учебната 2023/2024 година

Класните работи са отбелязани в червен цвят

График за час на класа за работа с ученици и родители за учебната 2023/2024 година
(Втори час на класа)
Понеделник, от 14.50 часа до 15.35 часа - за всички класни ръководители

Comments are closed.