График за час на класа за работа с ученици и родители за I срок за учебната 2020/2021 година
(Втори час на класа)
Понеделник, от 14.30 часа до 15.15 часа - за всички класни ръководители

Comments are closed.