Logosbeneficaireserasmusleft Bg 1
277590996 2471205129682282 2871173920847993909 N

Европейска практика за успешна професионална реализация Проект №2022-1-BG01-KA122-VET-000069770

Проектът в медиите

Резултати от проекта - представяне

Мобилност на ученици с цел практика

Успешно приключи  мобилността на ученици с цел практика в град Франкфурт (Одер), Германия. 
От 3.07 до 14.07.2023 година 20 ученици от Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, придружавани от двама учители, проведоха двуседмична мобилност с цел практика в Професионален център „bbW“  в град Франкфурт (Одер).
Учениците са от 10 и 11 клас, специалности Компютърна техника и технологии, Промишлена електроника, Автомобилна мехатроника.  Участниците се запознаха с нови технологии и екологичните стандарти и повишиха практическите си умения по професията.
Част от програмата им бе и запознаване с културата на Германия. Участниците посетиха столицата Берлин и разгледаха нейните забележителности.

1701683267974
1701682491646
1701682569273
1701682628380
1701682702869
1701682743371
1701683414990
1701683359875
1701683332462
357330230 662610232567144 7516183895639515666 N
359677909 612976827584906 4571313531646601359 N
359873530 2410462319130277 3986810527178869493 N
357256088 3556404371347862 2820178432941015253 N
358789919 495015192824535 2713113927824172938 N
358249493 667994404800580 9117915495802356791 N
1701682569273
357041357 1041899313371281 3372320204025498171 N
358262286 301510929006913 8403516555727006263 N
358700169 295295392993986 6502928113173521390 N
Img 20230708 145456

Представяне на проекта

Основните цели са:

Повишаване нивото на професионалните знания и умения в областта на компютърните технологии, електрониката и мехатрониката и дигиталните умения

  • Придобиване на нови знания и умения чрез използване на нови технологии и техника и запознаване с технически и екологични стандарти;
  • Повишаване на чуждоезиковите умения по професията и в общуването и приобщаване към европейските ценности и култура
  • Формиране на индивидуални качества и социални умения – умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност към нова среда и технологии, отговорност, умения за самостоятелна и екипна работа
  • Поставяне на учениците в различна от училищната среда и увеличаване привлекателността на професията;
  • Интегриране на опита от мобилността в училище и създаване на устойчиво сътрудничество.

Целите на проекта ще реализираме с провеждане на мобилност с цел практика в професионален център bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH в, Франкфурт (Одер), Германия за период от две седмици. Участници ще бъдат 20 ученици от 10 и 11 клас от специалности Компютърна техника и технологии, Промишлена електроника, Автомобилна мехатроника, Мехатроника и Машини и системи с ЦПУ придружавани от 2 учители.