ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
Проект № 2017-1-BG01-KA102-036025 по програма Еразъм+

За поредна година Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“- Враца реализира проект по Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, в ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“ в сферата на професионалното образование.
Проектът „Добро професионално образование чрез добри европейски практики“   е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището. Двадесет  възпитаници на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“  заминаха в началото на седмицата за гр. Франкфурт (Одер), Германия за  да проведат производствената си практика   в рамките на три седмици.  Подборът е направен сред ученици от 11 клас, изучаващи специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Автотранспортна техника“.
Освен практическо обучение за учениците са предвидени и посещения на  столицата Берлин, както и  запознаване с културни забележителности на германската страна.
Проектът ще помогне за  развитие не само на професионалните, но и на  чуждоезикови и социални умения на учениците.
Партньор по този проект е професионално-учебен център bbW, гр. Франкфурт на Одер. ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ има дългогодишно сътрудничество с тази организация и вече няколко години учениците от гимназията имат възможност да провеждат производствената си  практика  в Германия.


Проект “ИТпрактики за ученици”(trainIT)

ПОКАНА

Формуляр за кандидатстване

Фейсбук страницата на проекта trainIT.

Comments are closed.