Квалификационна дейност за учебната 2021/22 година

Проведени обучения

Период на провеждане: 08.04.2022 – 09.04.2022

Начален и краен час: 8.30 – 16.30

Брой кредити за обучението: 1

Място на провеждане: Хотел „Рила“, Боровец

Обучителна организация: Ню Едюкейшън Център ЕООД, УИН 73100008

Тема на обучение: Предизвикателството „Професионално прегаряне“, техники и инструменти за превенция и управление и емоционална устойчивост

Брой обучени специалисти: 26

Проведени обучения

Тема на обучението: „Ненасилствена комуникация – осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители“

Обучителна организация: Институт за човешки ресурси

Участници в обучението: 27 бр. педагогически специалисти
Форма на обучение – частично присъствена: 8 часа присъствени и 8 часа неприсъствени
Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения, задачи
Лектор: Мария Пеева
Място на провеждане на обучението: парк хотел Кюстендил
Период на обучение: 15-17.07.2022
16.07.2022 – присъствена форма
10:00– 13.00 Начало – първи панел
13.00-14.00 Обедна почивка
14.00 – 17.00 Втори панел
17.00 Край

Продължителност на обучението: 16 академични часа
Брой квалификационни кредити: 1
Начин на завършване на обучението: с практическа задача

Предстоящи обучения

Вътрешна квалификация

Тема на обучението: “Развитие на екипност, умения за лидерство и техники за мотивация”

Междуинституционална среща в ПГ по механоелектротехника, гр. Ловеч

Обучителна организация:

Участници в обучението: 33 бр. педагогически специалисти
Форма на обучение –  присъствена: 
Методи на обучение: лекция, презентация, практически упражнения, задачи
Лектор: Ирена Соколова, психолог
Място на провеждане на обучението: хотел Ростов, гр. Плевен
Период на обучение: 07-08.09.2022
07.09.2022 – присъствена форма
13:30– 18.30

08.09.2022 – междуинституционална среща

10.30 – 12.30 

Продължителност на обучението: 5 академични часа

Брой квалификационни кредити: – вътрешна квалификация

Comments are closed.