Проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

През 2018/19 учебна година е изграден лаборатория по схемотехника и кабинет по компютърна техника по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда:, модул „Модернизиране на  системата професионалното образование“ на стойност 69978.00 лв. със съфинансиране на фирма Ромтех 3с. Лабораторията по схемотехника е оборудвана с тренировъчни системи и макети на стойност 41679.00 лева, като оборудването покрива съдържанието на учебните програми от отрасловата и специфична подготовка за специалност Промишлена електроника и отрасловата подготовка за специалност Компютърна техника и технологии.

Кабинетът за учебна практика по компютърна техника и технологии е на стойност 28299.00 лева и е оборудван със съвременни макети за асемблиране и диагностика на компютърна техника.

Освен съфинансиране фирма Ромтех 3с осигурява и места за провеждане на производствена практика.

Comments are closed.