Дейности за 2019/20 учебна година

Да повишим дигиталните си умения

В изпълнение на дейностите по проекта, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в ПТГ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Враца беше сформирана една група по Дейност 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците под формата на извънкласни дейности.

В групата „Да повишим дигиталните си умения“ участваха 17 ученици от 8 и 9 клас с ръководител Пепи Дойчинов.

Занятията на групата се проведоха в периода от 16.01.2020 до 26.05.2020 година, като по-голямата част от тях се проведоха в електронна среда.

В края на обучението Удостоверения за завършено обучение бяха издадени на 12 ученици от групата

График на дейноста

#

Цел

Тема

Място на провеждане

Дата на провеждане

Брой часове

1

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Запознаване с дейността на клуба. Информация-същност, видове, свойства

каб. 410

14:20:00 16.01.2020

2

2

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Измерване на информация. Кодиране на информация

каб. 410

13:30:00 17.01.2020

2

3

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Преглеждане и търсене на информация в компютърна система. Преглеждане и търсене на информация в Интернет.

каб. 410

14:20:00 22.01.2020

2

4

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съставни заявки за търсене на информация. Филтриране на информация.

каб. 410

14:22:00 23.01.2020

2

5

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съхраняване и обработка на информацията.

каб. 410

14:26:00 11.02.2020

2

6

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Взаимодействие чрез технологии. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:42:00 12.02.2020

2

7

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:20:00 18.02.2020

2

8

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Уеб медии, корпоративни сайтове, блогове. Портали, социални мрежи, форуми.

каб. 410

14:22:00 19.02.2020

2

9

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Софтуери за чат и разговори като Skype, Windows Live, Messenger и др. Сътрудничество чрез дигитални канали.

каб. 410

14:20:00 24.02.2020

2

10

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Споделяне на файлове и съдържание с помощта на локална и глобална мрежа. Онлайн гражданско общество-същност и характеристики.

каб. 410

14:19:00 27.02.2020

2

11

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Онлайн репутация, онлайн общуване, нетикет. Етични правила.

каб. 410

14:20:00 02.03.2020

2

12

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Управление на дигиталната идентичност. Текстообработващи системи-настройка на интерфейса.

каб. 410

14:20:00 05.03.2020

2

13

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия. Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия.

каб. 410

14:20:00 24.03.2020

2

14

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Форматиране на знаци. Форматиране на параграфи. Използване на помощна система

каб. 410

14:20:00 25.03.2020

2

15

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Слънчева система”.

каб. 410

13:20:00 30.03.2020

2

16

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Спектър и температура на звездите”.

каб. 410

13:20:00 31.03.2020

2

17

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Шаблони и теми в текстов документ. Обработка на данни в електронни таблици.

каб. 410

13:20:00 01.04.2020

2

18

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Търсене и обработка на данни в ЕТ. Създаване на диаграми.

каб. 410

13:20:00 02.04.2020

2

19

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Вградени функции в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 07.04.2020

2

20

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Валидиране и защита на данни в ЕТ. Филтриране и сортиране на данни в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 08.04.2020

2

21

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на данни. Правила за създаване на презентация.

каб. 410

13:20:00 13.04.2020

2

22

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Създаване на дизайн-текст, линии, форми, цветове, графика.

каб. 410

10:00:00 14.04.2020

2

23

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Правила при представяне на презентация. Проект.

каб. 410

10:00:00 15.04.2020

2

24

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект. Представяне на проекта.

каб. 410

10:00:00 16.04.2020

2

25

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Интегриране и преработване на информация-техники. Проект “Климат”.

каб. 410

13:20:00 21.04.2020

2

26

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 22.04.2020

2

27

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 28.04.2020

2

28

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Водопади”.

каб. 410

13:20:00 29.04.2020

2

29

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Авторски права и лицензи. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти.

каб. 410

13:20:00 04.05.2020

2

30

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Климат”. Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 05.05.2020

2

31

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Програмиране.

каб. 410

13:20:00 12.05.2020

2

32

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Защита на устройствата. Защита на данните и дигиталната идентичност.

каб. 410

14:20:00 13.05.2020

2

33

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Решаване на теоретични и практически проблеми чрез технологии.

каб. 410

14:20:00 18.05.2020

2

34

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност. Тест.

каб. 410

14:20:00 19.05.2020

2

35

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на резултатите. Представителна изява.

каб. 410

14:20:00 26.05.2020

2

ПравилаСФО

Дейности за 2019/20 учебна година

Да повишим дигиталните си умения

График на дейноста


#

Цел

Тема

Място на провеждане

Дата на провеждане

Брой часове

1

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Запознаване с дейността на клуба. Информация-същност, видове, свойства

каб. 410

14:20:00 16.01.2020

2

2

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Измерване на информация. Кодиране на информация

каб. 410

13:30:00 17.01.2020

2

3

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Преглеждане и търсене на информация в компютърна система. Преглеждане и търсене на информация в Интернет.

каб. 410

14:20:00 22.01.2020

2

4

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съставни заявки за търсене на информация. Филтриране на информация.

каб. 410

14:22:00 23.01.2020

2

5

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съхраняване и обработка на информацията.

каб. 410

14:26:00 11.02.2020

2

6

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Взаимодействие чрез технологии. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:42:00 12.02.2020

2

7

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:20:00 18.02.2020

2

8

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Уеб медии, корпоративни сайтове, блогове. Портали, социални мрежи, форуми.

каб. 410

14:22:00 19.02.2020

2

9

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Софтуери за чат и разговори като Skype, Windows Live, Messenger и др. Сътрудничество чрез дигитални канали.

каб. 410

14:20:00 24.02.2020

2

10

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Споделяне на файлове и съдържание с помощта на локална и глобална мрежа. Онлайн гражданско общество-същност и характеристики.

каб. 410

14:19:00 27.02.2020

2

11

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Онлайн репутация, онлайн общуване, нетикет. Етични правила.

каб. 410

14:20:00 02.03.2020

2

12

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Управление на дигиталната идентичност. Текстообработващи системи-настройка на интерфейса.

каб. 410

14:20:00 05.03.2020

2

13

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия. Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия.

каб. 410

14:20:00 24.03.2020

2

14

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Форматиране на знаци. Форматиране на параграфи. Използване на помощна система

каб. 410

14:20:00 25.03.2020

2

15

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Слънчева система”.

каб. 410

13:20:00 30.03.2020

2

16

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Спектър и температура на звездите”.

каб. 410

13:20:00 31.03.2020

2

17

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Шаблони и теми в текстов документ. Обработка на данни в електронни таблици.

каб. 410

13:20:00 01.04.2020

2

18

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Търсене и обработка на данни в ЕТ. Създаване на диаграми.

каб. 410

13:20:00 02.04.2020

2

19

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Вградени функции в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 07.04.2020

2

20

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Валидиране и защита на данни в ЕТ. Филтриране и сортиране на данни в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 08.04.2020

2

21

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на данни. Правила за създаване на презентация.

каб. 410

13:20:00 13.04.2020

2

22

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Създаване на дизайн-текст, линии, форми, цветове, графика.

каб. 410

10:00:00 14.04.2020

2

23

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Правила при представяне на презентация. Проект.

каб. 410

10:00:00 15.04.2020

2

24

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект. Представяне на проекта.

каб. 410

10:00:00 16.04.2020

2

25

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Интегриране и преработване на информация-техники. Проект “Климат”.

каб. 410

13:20:00 21.04.2020

2

26

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 22.04.2020

2

27

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 28.04.2020

2

28

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Водопади”.

каб. 410

13:20:00 29.04.2020

2

29

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Авторски права и лицензи. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти.

каб. 410

13:20:00 04.05.2020

2

30

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Климат”. Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 05.05.2020

2

31

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Програмиране.

каб. 410

13:20:00 12.05.2020

2

32

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Защита на устройствата. Защита на данните и дигиталната идентичност.

каб. 410

14:20:00 13.05.2020

2

33

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Решаване на теоретични и практически проблеми чрез технологии.

каб. 410

14:20:00 18.05.2020

2

34

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност. Тест.

каб. 410

14:20:00 19.05.2020

2

35

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на резултатите. Представителна изява.

каб. 410

14:20:00 26.05.2020

2

Дейности за 2019/20 учебна година

Да повишим дигиталните си умения

График на дейноста


#

Цел

Тема

Място на провеждане

Дата на провеждане

Брой часове

1

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Запознаване с дейността на клуба. Информация-същност, видове, свойства

каб. 410

14:20:00 16.01.2020

2

2

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Измерване на информация. Кодиране на информация

каб. 410

13:30:00 17.01.2020

2

3

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Преглеждане и търсене на информация в компютърна система. Преглеждане и търсене на информация в Интернет.

каб. 410

14:20:00 22.01.2020

2

4

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съставни заявки за търсене на информация. Филтриране на информация.

каб. 410

14:22:00 23.01.2020

2

5

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Съхраняване и обработка на информацията.

каб. 410

14:26:00 11.02.2020

2

6

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Взаимодействие чрез технологии. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:42:00 12.02.2020

2

7

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда. Дигитални канали за пренос на информация в Уеб среда.

каб. 410

14:20:00 18.02.2020

2

8

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Уеб медии, корпоративни сайтове, блогове. Портали, социални мрежи, форуми.

каб. 410

14:22:00 19.02.2020

2

9

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Софтуери за чат и разговори като Skype, Windows Live, Messenger и др. Сътрудничество чрез дигитални канали.

каб. 410

14:20:00 24.02.2020

2

10

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Споделяне на файлове и съдържание с помощта на локална и глобална мрежа. Онлайн гражданско общество-същност и характеристики.

каб. 410

14:19:00 27.02.2020

2

11

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Онлайн репутация, онлайн общуване, нетикет. Етични правила.

каб. 410

14:20:00 02.03.2020

2

12

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Управление на дигиталната идентичност. Текстообработващи системи-настройка на интерфейса.

каб. 410

14:20:00 05.03.2020

2

13

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия. Въвеждане и редактиране на текст. Основни понятия.

каб. 410

14:20:00 24.03.2020

2

14

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Форматиране на знаци. Форматиране на параграфи. Използване на помощна система

каб. 410

14:20:00 25.03.2020

2

15

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Слънчева система”.

каб. 410

13:20:00 30.03.2020

2

16

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Спектър и температура на звездите”.

каб. 410

13:20:00 31.03.2020

2

17

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Шаблони и теми в текстов документ. Обработка на данни в електронни таблици.

каб. 410

13:20:00 01.04.2020

2

18

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Търсене и обработка на данни в ЕТ. Създаване на диаграми.

каб. 410

13:20:00 02.04.2020

2

19

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Вградени функции в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 07.04.2020

2

20

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Валидиране и защита на данни в ЕТ. Филтриране и сортиране на данни в ЕТ.

каб. 410

13:20:00 08.04.2020

2

21

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на данни. Правила за създаване на презентация.

каб. 410

13:20:00 13.04.2020

2

22

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Създаване на дизайн-текст, линии, форми, цветове, графика.

каб. 410

10:00:00 14.04.2020

2

23

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Правила при представяне на презентация. Проект.

каб. 410

10:00:00 15.04.2020

2

24

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект. Представяне на проекта.

каб. 410

10:00:00 16.04.2020

2

25

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Интегриране и преработване на информация-техники. Проект “Климат”.

каб. 410

13:20:00 21.04.2020

2

26

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 22.04.2020

2

27

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 28.04.2020

2

28

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Водопади”.

каб. 410

13:20:00 29.04.2020

2

29

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Авторски права и лицензи. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти.

каб. 410

13:20:00 04.05.2020

2

30

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Проект “Климат”. Проект “Олимпиада по информатика”.

каб. 410

13:20:00 05.05.2020

2

31

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Програмиране.

каб. 410

13:20:00 12.05.2020

2

32

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Защита на устройствата. Защита на данните и дигиталната идентичност.

каб. 410

14:20:00 13.05.2020

2

33

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Решаване на теоретични и практически проблеми чрез технологии.

каб. 410

14:20:00 18.05.2020

2

34

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност. Тест.

каб. 410

14:20:00 19.05.2020

2

35

Придобиване на самостоятелни умения в областта на ИКТ.

Анализ на резултатите. Представителна изява.

каб. 410

14:20:00 26.05.2020

2

Comments are closed.

Дейности за 2019/20 учебна година

Образование за утрешния ден

Дейности за 2019/20 учебна година

 

Да повишим дигиталните си умения

График на дейноста

1 каб. 410 14:20:00 16.01.2020 2
2 каб. 410 13:30:00 17.01.2020 2
3 каб. 410 14:20:00 22.01.2020 2
4 каб. 410 14:22:00 23.01.2020 2
5 каб. 410 14:26:00 11.02.2020 2
6 каб. 410 14:42:00 12.02.2020 2
7 каб. 410 14:20:00 18.02.2020 2
8 каб. 410 14:22:00 19.02.2020 2
9 каб. 410 14:20:00 24.02.2020 2
10 каб. 410 14:19:00 27.02.2020 2
11 каб. 410 14:20:00 02.03.2020 2
12 каб. 410 14:20:00 05.03.2020 2
13 каб. 410 14:20:00 10.03.2020 2
14 каб. 410 14:20:00 11.03.2020 2
15 каб. 410 14:20:00 17.03.2020 2
16 каб. 410 14:20:00 18.03.2020 2
17 каб. 410 14:20:00 24.03.2020 2
18 каб. 410 00:00:00 25.03.2020 2
19 каб. 410 14:20:00 31.03.2020 2
20 каб. 410 14:20:00 01.04.2020 2
21 каб. 410 14:20:00 07.04.2020 2
22 каб. 410 14:20:00 08.04.2020 2
23 каб. 410 14:20:00 14.04.2020 2
24 каб. 410 14:20:00 15.04.2020 2
25 каб. 410 14:20:00 21.04.2020 2
26 каб. 410 14:20:00 22.04.2020 2
27 каб. 410 14:20:00 28.04.2020 2
28 каб. 410 14:20:00 29.04.2020 2
29 каб. 410 14:20:00 05.05.2020 2
30 каб. 410 14:20:00 07.05.2020 2
31 каб. 410 14:20:00 12.05.2020 2
32 каб. 410 14:20:00 13.05.2020 2
33 каб. 410 14:20:00 19.05.2020 2
34 каб. 410 14:20:00 20.05.2020 2
35 каб. 410 14:20:00 27.05.2020 2

Comments are closed.